• 1 juli 2019

  Afgelopen week heeft het kabinet het definitieve klimaatakkoord gepresenteerd. De belangrijkste punten die naar voren zijn gekomen op het gebied van hernieuwbare energie en duurzaamheid worden in dit artikel besproken.

  Hernieuwbare energie

  In 2030 dient 70% van de elektriciteit afkomstig te zijn van windmolens en zonnepanelen. In 2050 dient 100% afkomstig te zijn uit hernieuwbare bronnen.

  Belastingverhoging op gas

  Het komende jaar gaan huishoudens meer belasting betalen op gas. Per kubieke meter zal de prijs geleidelijk stijgen met 10 cent. Hoewel de belasting op gas omhoog gaat, gaat vanaf 2021 de heffing op elektriciteit omlaag. Er wordt dan ook minder energiebelasting betaald door huishoudens. Bedrijven gaan juist meer bijdragen aan de subsidiëring van duurzame energie.

  Warmtefonds

  Het kabinet trekt 50 tot 80 miljoen euro per jaar uit voor een warmtefonds. Particulieren kunnen hierdoor tegen een lage rente geld lenen om verduurzamingen te realiseren zoals bijvoorbeeld isolatiemaatregelen, warmtepompen en hybridekachels. Dit fonds loopt tot 2030.

  Duurzame gebouwen

  Minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken stelt dat in 2050 alle gebouwen duurzaam moeten zijn. Woningen en gebouwen worden daarom in de komende dertig jaar CO2-vrij gemaakt. Op termijn zal de CV-ketel dan ook verdwijnen. Nieuwbouwwoningen moeten het zonder aardgasnetwerk doen. In de meeste bestaande wijken blijft het aardgasnetwerk liggen, dit netwerk wil het kabinet gebruiken voor gas dat duurzaam is.

  In de bestaande wijken waar het aardgasnetwerk vervangen wordt, krijgen de gemeenten hier de regie in. Uiterlijk2030 moeten al 1,5 miljoen bestaande woningen van het gas af. Huiseigenaren moeten worden verleid om hun woning te gaan isoleren. Gemeentes moeten eind 2021 al bekend maken wanneer welke woonwijken aardgasvrij worden gemaakt, ook zal er dan duidelijk moeten zijn wat er in de plaats van aardgas komt.

  Salderingsregeling

  Eind april maakte minister Wiebes al bekend dat de salderingsregeling tot 2023 blijft zoals hij nu is. Tijdens het klimaatakkoord in juni is hier geen verandering in aangebracht. Echter is er in het Regeerakkoord opgenomen dat de salderingsregeling duurzame elektriciteit wordt omgevormd in een nieuwe regeling. Daarvoor is een langjarige kasreeks beschikbaar gesteld van 240 miljoen per jaar. Ook komt er een aparte regeling voor energiecorporaties. Hiermee is het gemakkelijker voor omwonenden om te deel te nemen in duurzame-energieprojecten in hun directe omgeving.

  Wilt u meer informatie op het gebied van zonnepanelen en duurzame energie? Neem dan contact op met ons via: 0497-555362

  Gaat u nieuwbouwen en wilt u meer weten over de mogelijkheden om van het gas af te gaan? Kijk dan eens op https://volthera.nl/

  Bronnen:

  https://www.nu.nl/weekend/5957713/dit-zijn-de-belangrijkste-punten-uit-het-klimaatakkoord.html?redirect=1
  https://www.eigenhuis.nl/wat-doet-vereniging-eigen-huis/van-gas-los/klimaatakkoord#/
  https://solarmagazine.nl/nieuws-zonne-energie/i18851/definitief-klimaatakkoord-70-procent-elektriciteit-in-2030-afkomstig-van-windmolens-en-zonnepanelen?utm_source=Solar%20Magazine&utm_campaign=dab65fc2e6-EMAIL_CAMPAIGN_2018_05_15_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_54b49bf328-dab65fc2e6-71329041

AliusEnergy investeert in de wereld van morgen

 • Direct naar AliusEnergy: Meer info over onze werkwijze, visie en ons team

  Klik hier
 • Direct naar AliusSolar: Meer info over onze totaaloplossingen op PV gebied.

  Klik hier
 • Direct naar AliusSolar+: Meer info over SolarEdge

  Klik hier
 • Direct naar AliusClimate: Meer info over onze totaaloplossingen op klimaat gebied

  Klik hier
Maak hier uw keuze voor meer informatie over onze dienstverleningen:

AliusEnergy - algemene informatie AliusEnergy - totaaloplossingen voor PV installateurs AliusEnergy - SolarEdge distributie, service en advies AliusEnergy - totaaloplossingen op klimaat gebied